Công văn nhập cảnh

Công Văn Nhập Cảnh: là văn bản chấp thuận của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với các mục đích khác nhau như du lịch, thương mại, đầu tư, lao động, thăm thân nhân tại Việt Nam.

Các loại Công văn nhập cảnh

 • Công văn du lịch;
 • Công văn thương mại;
 • Công văn thăm thân;
 • Công văn lao động/đầu tư;
 • Công văn hội thảo;
 • Công văn dành cho phóng viên tác nghiệp.

Các bước xin Công văn nhập cảnh

 • Bước 1: Xác định loại Công văn cần xin, dựa vào nhu cầu, thời gian cư trú…
 • Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết để xin công văn.
 • Bước 3: Chọn phương thức để nộp hồ sơ: trực tiếp, trực tuyến, thông qua dịch vụ nộp hộ.
 • Bước 4: Nhận kết quả Công văn và chuẩn bị các giấy tờ nhập cảnh.

Những khó khăn gặp phải khi xin công văn nhập cảnh

 • Không nắm rõ và cập nhật các thông tin đúng về thủ tục, thời hạn và quy trình của chính sách về quản lý Xuất nhập cảnh hiện tại;
 • Xác định không hợp lý loại công văn cần, gây thiệt hại về mặt kinh tế và mục đích cư trú lâu dài;
 • Chưa chuẩn bị đúng & đủ hồ sơ, dẫn đến tình trạng mất thời gian bổ sung và kết quả Công văn không thuận lợi.

Dịch vụ xin Công văn nhập cảnh

 • Tư vấn đưa ra phương cách, giải pháp chuẩn xác dựa trên mục đích và nhu cầu nhập cảnh kể cả đối với các trường hợp khó;
 • Tư vấn thủ tục: Hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ và chính xác các tài liệu theo yêu cầu của từng loại Công văn cụ thể;
 • Tư vấn cách thức nộp Hồ sơ, theo dõi hồ sơ, hướng dẫn và hỗ trợ cho khách hàng xuyên suốt thời gian tại Việt Nam.