Thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập thông qua website: xncvietnam.com sẽ giúp chúng tôi:
  • Cung cấp các dịch vụ mà khách hàng đăng ký nhận qua email
  • Giải đáp thắc mắc của khách hàng
  • Thực hiện các khảo sát người dùng để nâng cấp chất lượng dịch vụ
  • Đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ các các giao dịch thanh toán trực tuyến của khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty TNHH Tư vấn XNC Việt Nam thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin” này.
Trong trường hợp cần thiết, Công ty TNHH Tư vấn XNC Việt Nam có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách dưới các hình thức như: điện thoại, gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật… Quý khách có thể nhận được email định kỳ cung cấp thông tin văn bản hàng tuần (dưới dạng các bản tin), dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới… nếu Quý khách đăng ký nhận email thông báo.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin đăng ký của khách hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian 06 (sáu) tháng.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, Công ty TNHH Tư vấn XNC Việt Nam cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách ra bên ngoài.
Việc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a)Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (b)Trong trường hợp mà Công ty TNHH Tư vấn XNC Việt Nam cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c)Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các khách hang.

Bảo mật thông tin cá nhân

Khi Quý khách đăng ký thông tin cá nhân cho chúng tôi, Quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Công ty TNHH Tư vấn XNC Việt Nam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Công ty TNHH Tư vấn XNC Việt Nam không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Công ty TNHH Tư vấn XNC Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Quý khách như các trường hợp Quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác… Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên Quý khách không nên gửi thông tin cá nhân đến cho chúng tôi.

Nền tảng cho chất lượng của chúng tôi

+10 năm kinh nghiệm

+10,000 Khách hàng

+138 Quốc gia