Các loại Thẻ tạm trú Việt Nam

 • Thẻ tạm trú làm việc: Dành cho người có GPLĐ;
 • Thẻ tạm trú Đầu tư: Dành cho các doanh nhân có vốn đầu từ trên 3 tỷ tại Việt Nam;
 • Thẻ tạm trú thăm thân: Dành cho người có thân nhân (vợ, chồng, con) đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam (Lao động hoặc Đầu tư);
 • Và một số Thẻ tạm trú dành cho các cán bộ công vụ, ngoại giao.

Các bước để xin cấp Thẻ tạm trú

 • Xác định đúng loại Thẻ tạm trú cần;
 • Chuẩn bị các giấy tờ đúng và đủ để thực hiện việc nộp xin Thẻ tạm trú;
 • Chọn phương thức nộp trực tuyến và trực tiếp tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh;
 • Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trả về.

Những khó khăn gặp phải khi tự xin Thẻ tạm trú

 • Không nắm rõ và cập nhật các thông tin đúng về thủ tục, thời hạn và quy trình của chính sách về quản lý Xuất nhập cảnh hiện tại.
 • Chưa chuẩn bị đủ hồ sơ, dẫn đến tình trạng mất thời gian bổ sung và kết quả xin Thẻ tạm trú không thuận lợi. Ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cư trú hợp pháp tại Việt Nam, có thể dẫn đến việc phải đóng phạt (do quá hạn thị thực) hoặc buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Dịch vụ làm Thẻ tạm trú

 • Tiếp nhận thông tin sau đó tư vấn đưa ra phương án, giải pháp chuẩn xác dựa trên từng trường hợp và hoàn cảnh của người lao động nước ngoài;
 • Chuẩn bị đầy đủ và hợp lý các thủ tục, quy trình và tài liệu để xin cấp Thẻ tạm trú;
 • Theo dõi hồ sơ, hướng dẫn và hỗ trợ cho khách hàng xuyên suốt thời gian tại Việt Nam;
 • Cam kết về tính hiệu quả của kết quả xin cấp Thẻ tạm trú.

Nền tảng cho chất lượng của chúng tôi

+10 năm kinh nghiệm

+10,000 Khách hàng

+138 Quốc gia