Nội dung bài viết
  1. Dịch vụ của chúng tôi
Doanh nghiệp nước ngoài (hay Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Tư vấn thủ tục Đăng ký kinh doanh và chứng nhận Đầu tư;
  • Tư vấn thủ tục Xin miễn giấy phép Lao động và làm Thẻ tạm trú.

Nền tảng cho chất lượng của chúng tôi

+10 năm kinh nghiệm

+10,000 Khách hàng

+138 Quốc gia